skip to Main Content

GIỚI THIỆU VỀ THE WOW BOX

The Wow Box là thương hiệu quà tặng thiết kế được thành lập tại Hà Nội nửa cuối năm 2019. Sản phẩm của The Wow Box là những HỘP QUÀ TẶNG được thiết kế và cá nhân hoá vô cùng đặc biệt:

– TÊN NGƯỜI NHẬN, NGÀY SINH CỦA NGƯỜI NHẬN, CÙNG LỜI CHÚC mà bạn viết riêng cho người nhận sẽ được in xinh xắn trên vỏ hộp.

– TÊN VÀ NGÀY SINH của người nhận quà sẽ được in trên một hay nhiều món đồ bên trong hộp.

– Hộp quà bao gồm nhiều món quà tặng nhỏ kết hợp với nhau đồng điệu theo cùng một chủ đề nhất định, như The Warm Box – Hộp quà ấm áp, The Rose Box – Hộp quà hoa hồng, The Time Box – Hộp quà thời gian…

giới thiệu thewowbox

SẢN PHẨM CỦA THE WOW BOX