skip to Main Content

Để đảm bảo lợi ích của khách hàng, The Wow Box thực hiện chính sách đồng kiểm đối với tất cả mọi đơn hàng, cụ thể như sau:

  • Khi đơn hàng được giao tới, khách hàng có quyền mở hộp kiểm tra sản phẩm để đảm bảo đơn hàng được giao đầy đủ và chính xác.
  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì với sản phẩm, khách hàng có quyền từ chối nhận hàng hoặc liên lạc với The Wow Box để được xử lý một cách nhanh nhất.
  • Nếu hài lòng về sản phẩm, khách hàng mới tiến hành thanh toán và nhận hàng.